Sídlo a fakturačné údaje

TEA TIME, s.r.o.
Račianska 49
831 02 Bratislava
IČO: 44505515
DIČ: 2820002636
IČ DPH: SK2820002636
Telefón: +421326499422
Fax: +421326499424
Email: sannytea@sannytea.sk

Kontaktná osoba

Meno: Tea Time s.r.o.
Telefón: +421917211985
Mobil/fax:
Email: odbyt@sannytea.sk
Zápis v registri: Zapisana v registri OS Bratislava, vl. 56036/B (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom v Bratislave Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru a Právny odbor tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax. č. 02/58 27 21 70 e-mail: ba@soi.sk