Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

TEA TIME, s.r.o.
Račianska 49
831 02 Bratislava
IČO: 44505515
DIČ: 2820002636
IČ DPH: SK2820002636
Telefón: +421326499422
Fax: +421326499424
Email: sannytea@sannytea.sk

Kontaktná osoba

Meno: TEA TIME, s.r.o.
Telefón: +421326499422
Mobil/fax:
Email: sannytea@sannytea.sk
Zápis v registri: Zapisana v registri OS Bratislava, vl. 56036/B (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108, www.soi.sk