Obchodné podmienky

Skrátené obchodné podmienky pre konečných spotrebiteľov

1. Všeobecne

- Tieto obchodné podmienky tvoria základný rámec vzťahu predávajúceho a kupujúceho a sú pre obidve strany záväzné.

- Dodávateľom pre predaj tovaru je fa TEA TIME s.r.o., Račianska 49, Bratislava.

- Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

2. Objednávka

- Tovar môže kupujúci objednávať e-mailom alebo prostredníctvom nákupného košíka na internetovej web stránke predávajúceho.

-  V objednávke sa uvádzajú vždy tieto údaje:  kód tovaru, názov tovar, objednávané množstvo, kontaktné údaje, miesto dodania a spôsob platby. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si u predávajúceho objednáva objednaný tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveniami súhlasí a považuje ich za záväzné.

- Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.sannytea.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.

- Odoslanie registrácie znamená, že nás žiadate o prístup k e-shopu. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.sannytea.sk. Po zaradení do obchodného systému budete informovaní e-mailom o registrácii do e-shopu s prihlasovacími údajmi.

- Prijatie objednávky predávajúcim sa do 24 hodín automaticky generuje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

3. Ceny

- Ceny tovaru prezentované v elektronickom obchode www.sannytea.sk sú uvedené konečné s DPH.

-  Ceny sa rozumejú zo skladu dodávateľa.

- K cene sa pripočíta dopravné podľa platných taríf kuriérskej služby.

4. Zľavy

- Pri odbere tovaru nad 30€ Vám nebudeme účtovať dopravné náklady.

5. Dodávky

- Dodávky sú štandardne vyexpedované do 2 pracovných, ak nie je dohodnuté inak.

- Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) alebo dodací list.

- Spoločnosť Tea Time s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Inú adresu doručenia treba uviesť do poznámky v objednávke.

- Po expedovaní tovaru sa zákazníkovi posiela sms alebo e-mailom suma, ktorú má zaplatiť a kedy dostane tovar.

- Dodávky sa zrealizujú pomocou kuriérskej služby f. GLS s.r.o.

- Pri doručení tovaru pod 30€ Vám k cene účtujeme dopravné náklady:

hmotnosť balíka 2kg                                2,75€

 hmotnosť balíka 3kg                                2,85€

hmotnosť balíka 5kg                                2,99€

hmotnosť balíka 15kg                              3,15€

- Tovar si môžete prevziať osobne v predajniach (do poznámky v objednávke uviesť, do ktorej predajne chcete tovar poslať):

▪  v predajni TEA SHOP Polus City Center, Vajnorská 100, Bratislava, tel. kontakt: 02/44 442 584

▪ v predajni Čajovňa pod hradom, Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín

Bratislava, dňa 21.08.2015

 

Skrátené obchodné podmienky pre veľkoobchodných partnerov

1. Všeobecne

- Tieto obchodné podmienky tvoria základný rámec vzťahu predávajúceho a kupujúceho a sú pre obidve strany záväzné.      

- Dodávateľom pre predaj tovaru z tohto katalógu je fa TEA TIME, s.r.o., Račianska 49, Bratislava.

2. Objednávky

- Objednávky sa prijímajú osobne, telefonicky, faxom, poštou alebo e-mailom na dolu uvedených kontaktoch. Používajte, prosím, nami dodaný objednávkový formulár na zadnej strane katalógu.         

- Pre zjednodušenie celého procesu objednávania a hlavne pre Vaše väčšie pohodlie, Vám odporúčame využiť náš e-shop na našej internetovej stránke www.sannytea.sk.                

- Prvým krokom je registrácia. Na stránke v hornej časti kliknete na registráciu, otvorí sa formulár registrácie. Políčka označené hviezdičkou sú povinné. Ak je políčko povinné a nemáte napr. fax políčko sa vyplní znakom napr. nula. 

- Po odoslaní formulára dostanete na e-mail oznámenie o úspešnej registrácii. V hornej časti stránky kliknite na prihlásenie.

- Prihlasovacie meno bude Váš e-mail a heslo z potvrdzujúceho e-mailu z registrácie. Heslo si môžete meniť cez ikonku zmena hesla.

- To však neznamená, že po prihlásení sa Vám automaticky zobrazia VOC.  Treba vytvoriť objednávku aspoň s 1 položkou a napísať poznámku, že sa jedná o objednávku pre nastavenie VOC pre ďalší predaj. Po kontrole registračných údajov v obchodných registroch budete mať VOC nastavené približne o hodinu. Pred vytvorením objednávky si skontrolujte na stránke hore svoje prihlásenie.

- Musí tam byť uvedené meno obchodníka (zákaznícke meno). Ak chcete, aby zásielka bola doručená na inú adresu ako je fakturačná, alebo ak máte akékoľvek iné požiadavky, napíšte ich do poznámky.

- Minimálna výška objednávky je 35€ bez DPH.

3. Ceny

- Ceny sú bez DPH.          

- Ceny sa rozumejú zo skladu dodávateľa.      

- K cenám sa pripočítava dopravné pre objednávky nižšie ako 130€ vo výške 3,50€ bez DPHpri balíku do 5kg, nad 5 kg a vyššie vo výške 6,60€ bez DPH - platí pri tuzemskej preprave.

- V prípade zvýšenia nákupných cien si predajca vyhradzuje právo na zmenu cien. Tieto ceny budú aktuálne zobrazené na e-shope.

4. Zľavy

- Pri odbere tovaru nad 130,- € bez DPH Vám nebudeme účtovať dopravné náklady. V prípade, že Vaša zadaná objednávka mala výšku 130 € bez DPH, ale nemali sme všetok Vami objednaný tovar na sklade, prosíme Vás o doplnenie iným tovarom do spomínanej výšky, ak chcete tovar doručiť zdarma. Naše odbytové oddelenie Vás bude priebežne informovať o stave a výške Vašej objednávky.

- Ďalej poskytujeme nasledovné zľavy: nad 200,- € bez DPH - 2%, nad 400,- € bez DPH - 4%, nad 800,- € bez DPH - 5%.

5. Dodávky

- Dodávky sú počas roka vyexpedované do 4 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.                                             

- Dodávky sa realizujú buď osobným odberom na adrese Starý Hrozenkov 308, alebo pomocou kuriérskej služby fa GLS s.r.o.                  

6. Pracovná doba veľkoobchodu

- V pracovné dni pondelok a štvrtok od 7.30 do 15.30, utorok a streda od 7.30 do 17.00,  piatok od 7.30 do 15.00 hod.

7. Ostatné

- V prípade, že odberateľ predáva tovar ďalším zákazníkom, je povinný ich informovať, že hmotnostné odchýlky vážených čajov a kávy sú v súlade s platnou legislatívou EU a SR v aktuálnom znení.

- Predávajúci si vyhradzuje právo meniť v priebehu platnosti katalógu čaje, dekor plechových dóz, hrnčekov a dekorácií v darčekových baleniach.

- Predávajúci ponúka možnosť namiešať čaje podľa priania zákazníka a výrobu darčekových balíčkov na zakázku, ktoré sa riadia individuálnou dohodou medzi predávajúcim a zákazníkom.                   

Bratislava, dňa 21.08.2015

 

Úplné Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim je spoločnosť TEA TIME, s.ro. Račianska 49, 831 02 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka číslo : 56036/B, IČO: 44505515, DIČ: 2820002636, tel. +421326499422, e-mail: sannytea@sannytea.sk (ďalej len predávajúci).

2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplávajúce z uzatvorenej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.sannytea.sk.

3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

4. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

5. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia stopercentne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisy produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením alebo opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.

6. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

Definícia pojmov

Predávajúci

Spoločnosť Tea Time s.r.o., sídlo Račianska 49, 831 02 Bratislava, IČO: 44505515, emailová adresa: sannytea@sannytea.sk, adresa internetovej stránky: www.sannytea.sk.sk, (ďalej len predávajúci).

Kupujúci

Plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Kompletne vyplnená objednávka

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke Predávajúceho, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Predávajúceho, ktorý v mene Záujemcu vyplnil Kompletne vyplnenú objednávku, Záujemca potvrdil, že:

1. Bol oboznámený s Obchodnými podmienkami v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi.

2. Bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb.

3. Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), najmä, ale nie výlučne oboznámil Kupujúceho s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou Predávajúceho, na ktorej môže Záujemca uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť a s informáciami o záruke.

4. 0doslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.

Kupujúci

1. Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

2. Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Predávajúcemu, zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku Všeobecných ustanovení týchto obchodných podmienok.

Tovar

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Predávajúceho, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so zmluvou a obchodnými podmienkami kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke Predávajúceho zobrazené aj prostredníctvom fotografie.

Doručenie tovaru

Dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na ním určené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru.

Dobierka

Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby fa GLS s.r.o.

Cena tovaru

▪ ceny tovaru prezentované v elektronickom obchode www.sannytea.sk sú uvedené pre spotrebiteľov s DPH, pre veľkoobchodných partnerov bez DPH.

▪ predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

▪ ceny sa rozumejú zo skladu dodávateľa

▪ k cene sa pripočíta dopravné podľa platných taríf kuriérskej služby.

Cena za doručenie tovaru

viď vyššie

Konečná cena

Definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru.

Potvrdenie o prijatí objednávky

Potvrdenie, ktoré zašle Predávajúci na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci prijal Kompletne vyplnenú objednávku a to buď emailom, telefonicky alebo prostredníctvom jeho webovej stránky.

Potvrdenie o dostupnosti

Potvrdenie, ktoré zašle Predávajúci na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci preveril dostupnosť tovaru uvedeného v Kompletne vyplnenej objednávke; že tovar je úplne alebo čiastočne dostupný na sklade Predávajúceho a Predávajúci akceptoval návrh na uzatvorenie Zmluvy.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

▪ zabezpečí, aby dodaný tovar vyhovoval platným správnym normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

▪ predávajúci dodá spolu s tovarom kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie, ktoré sa k tovaru vzťahujú - Faktúra 

▪ tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úhrady faktúry 

▪ predávajúci zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie 

▪ predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom 

▪ predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie 

 

Práva a povinnosti kupujúceho

▪ riadne prevziať objednaný alebo zakúpený tovar, skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akýchkoľvek nezhôd alebo poškodenia zásielky, túto informáciu oznámiť prepravcovi a predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru

▪ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

▪ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

▪ kupujúci nadobúda právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny

▪ kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Tovar môže kupujúci objednávať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nákupného košíka na internetovej web stránke predávajúceho.

2. V objednávke sa uvádzajú vždy tieto údaje:  kód tovaru, názov tovar, objednávané množstvo, kontaktné údaje, miesto dodania a spôsob platby. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si u predávajúceho objednáva objednaný tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveniami súhlasí a považuje ich za záväzné.

3. Pred úspešným objednávaním prostredníctvom nášho e-shopu je nutné, aby ste sa na stránke zaregistrovali. Odoslanie registrácie znamená, že nás žiadate o prístup k e-shopu. Ak Vám prístup schválime, zaradíme Vás do obchodného systému, o čom budete informovaný e-mailom o registrácii do e-shopu s prihlasovacími údajmi.

4. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúceho pri registrácii. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

5. Minimálna výška objednávky je 35,- Eur bez DPH.

6. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

8. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade:

▪ keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

▪ cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa. Predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom iného riešenia.

▪ ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené, falošné, klamlivé alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...)

9. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu telefonicky alebo na e-mail. adrese sannytea@sannytea.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

10. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

11. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., a to písomným oznámením na e-mail. adresu: sannytea@sannytea.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

12. Tovar na vrátenie musí byť:

▪ nepoškodený

▪ kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)

▪ vrátane priloženého dokladu o kúpe

13. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar je povinný:

▪ kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

▪ zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

▪ uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...)

14. Po splnení týchto podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

▪ prevziať tovar naspäť

▪ vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu

▪ v prípade nesplnenia niektorej z podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť

 

Dodacie podmienky a termíny

1. Dodávky sú počas roka vyexpedované do 4 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. Samozrejme to platí v prípade, že má kupujúci všetky náležitosti objednávky, uhradené všetky záväzky voči dodávateľovi a objednávka bude k nám doručená do 12.00 hod. pracovného dňa.

Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

2. Dodávky sa realizujú pri spotrebiteľoch pomocou kuriérskej služby fa GLS s.r.o, veľkoobchodní zákazníci môžu realizovať svoje dodávky buď osobným odberom na adrese Starý Hrozenkov 308,  alebo pomocou kuriérskej služby fa GLS s.r.o. 

3.  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Pri doručení zásielky na inú adresu ako je fakturačná treba napísať do poznámky iné miesto doručenia.

4. Tovar je dostatočne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) alebo dodací list.

6.  Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

7. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

 

Platba

vid vyššie

 

Cena dopravy tovaru

viď vyššie

1 . Tovar dodávame prostredníctvom kuriérskej služby GLS s.r.o. Pred doručením Vás bude kontaktovať kuriér. Doba doručenia je spravidla na druhy pracovný deň po odoslaní zásielky.

2. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu do 24 hodín od zaslania objednávky.

 

Záruka, reklamácie

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).

2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.sannytea.sk

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

5. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

 

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci je oprávnený podmienky upravovať a meniť podľa svojho uváženia. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

Bratislava, dňa 21.08.2015

 

Kontakty:                                                                                         Kontaktná adresa pre osobný odber:  

Mobil:     +421 917 211 985                                                                                           SANNY TEA, s.r.o.    

Tel:         +421 32 64 99 422                                                                                          Starý Hrozenkov 308    

Fax:        +421 32 64 99 424                                                                                           687 74 Starý Hrozenkov            

Web:       www.sannytea.sk                                              

E-mail:   sannytea@sannytea.sk                    

                odbyt@sannytea.sk